Йовано Йованке - Българска народна песен

Йовано, Йованке,
край Вардаро седиш мори
бело платно белиш,
бело платно белиш мори
се нагоре гледаш.

Йовано, Йованке,
аз те тебе чекам мори
дома да ми дойдеш,
а ти не довагяш душо,
сърце мое Йованке.

Йовано, Йованке,
твоята майка мори
тебе не те пуща
кай мене да дойдеш мори
сърце мое Йованке.

{START_COUNTER}