Къде се чуло ,видело - Българска народна песен

Каде се чуло, видело
мома войвода да биде
на седумдесет дружина
на тия гори зелени    /2
На тия води студени!

Сирма на дружина говори
това со лутина не бива,
ке върземе пръстен на бука
пукайте редум на нишан,
кой ке ми пръстен прониже
той ке ни биде войвода!

Сите си редум пукия
никой ми пръстен не удари,
Сирма си вели говори
подайте на мене пушката,
пукна ми пушка от ръка
падна ми пръстен на бука!

Пак Сирма ми вели говори
ке фърламе камен, дружина
кой ке ми камен надфърли
той ке ми бъде войвода       /2
на седумдесет дружина.

{START_COUNTER}