Сестра кани брата на вечеря - Българска Народна песен

Сестра кани брата на вечеря
айде, айде братко, да вечеряме.

Вечерайте сестра не чакайте ме
я сум пило сестро у меяна.

Яло пило сестро сум се опило
голем золум сум сторило.

Сум заклало еден син на майка
сега они барат кървнината.

Айде, айде братко да вечеряме
на кървнина братко колай бива.
Сестра има братко девет сина
едно сине майка ке прежали.

Цел нокь седи сестра солзи рони
кое сине майка да прежали.

Прежалила сестра най-малото
най-малото сестра, най-убавото.

{START_COUNTER}